Gjeting av sau med hund

På Vetlemyrane har vi sauar og hundar. Om de ynskjer kan de vere med oss å stelle dyra, eller de kan vere med når vi ser til sauene på beitet. Hundane er lært opp til å gjete sau, og i sommarhalvåret kan de få sjå korleis vi arbeider saman med hundane for å samle og flytte sauene.

Lorem ipsum

Hundane er lært opp til å gjete sau, og i sommarhalvåret kan de få sjå korleis vi arbeider saman med hundane for å samle og flytte sauene.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.